František Emmert

František Emmert je uznávaný a oceňovaný autor literatúry faktu. Venuje sa najmä českým dejinám dvadsiateho storočia. Debutoval zbierkou Češi ve wehrmachtu. V slovenčine si čitatelia a čitateľky môžu prečítať jeho diela Zlomové osmičky – 1918, 1938, 1948, 1968 či Nežná revolúcia. Žije v Brne s manželkou a dvoma deťmi.