Vydavatelstvo Lindeni

pin Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava

Vydavateľstvo Lindeni je spolu s vydavateľstvami Albatros, CooBoo a Fragment členom skupiny Albatros Media Slovakia.

Sociálne siete

Ponuka rukopisu

Máte rukopis, ktorý sa hodí pre vydavateľstvo Lindeni? Tak, prosím, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Informácie o Vašom rukopise pošlite na adresu vydavateľstva:

Albatros Media Slovakia (redakcia Lindeni)
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
alebo elektronickou poštou na: redakcia@lindeni.sk

K svojmu rukopisu pripojte nasledujúce informácie:

  • Charakteristiku, stručný obsah diela
  • Cieľovú skupinu (to znamená, pre koho je rukopis určený, o aký žáner sa jedná, či ide o román, sci fi, triler, detektívku, kuchárku, náučnú alebo cestopisnú literatúru dobrodružství, pohádku apd.)
  • Rozsah (Predpokladaný počet normostrán – 1800 znakov na 1 stranu)
  • Publikačnú činnosť (Či už ponúkaná vyšla, existuje v rukopise, alebo ide len o námet. Pripojte aj vaše predchádzajúce skúsenosti a prípadnú bibliografiu)
  • Prečo ste oslovili práve vydavateľstvo Lindeni?
  • Stručnú informáciu o Vás (Telefonne číslo, e-mailová adresa, príp. dôležité informácie ohľadom ponuky)
  • Pripojte ukážku (Minimálne 5 strán textu)