Seth Godin

Seth Godin je autorom 18 medzinárodných bestsellerov, ktorí zmenili spôsob, akým ľudia premýšľajú o práci a boli preložené do 38 jazykov - medzi nimi napríklad Unleashing the Ideavirus, Permission Marketing, Purple cow, Tribes, Dip, Linchpin, Poke the Box a All Marketers Are Liars. Píše najpopulárnejší marketingový blog na svete a hovorí k publiku z celého sveta. Je zakladateľom altMBA, zakladateľom a bývalým generálnym riaditeľom spoločnosti Squidoo.com, bývalým viceprezidentom pre priamy marketing v spoločnosti Yahoo! a zakladateľom priekopníckeho online startupu Yoyodyne. Dozviete sa o ňom oveľa viac na adrese sethgodin.com.