Eve Rodsky

Eve Rodsky vyrastala v New Yorku s bratom a mamou. Študovala právo na univerzite v Michigane aj na Harvarde. Založila vlastnú poradenskú spoločnosť Philanthropy Advisory Group, ktorá poskytuje služby pre súkromné osoby a rodinné nadácie. Vo svojej práci so stovkami rodín si za desať rokov uvedomila, že jej odborné znalosti v oblasti rodinnej mediácie, stratégie a riadenia organizácie možno uplatniť na problém pretrvávajúci v mnohých domovoch. Tak vznikla kniha Miláčik, neumyješ riad? Podarilo sa jej nájsť systém pre páry, ktoré hľadajú rovnováhu, efektívnosť a harmóniu vo svojej domácnosti. Aktuálne žije v Los Angeles so svojím manželom a ich tromi deťmi.