Noémi Bogyó

Noémi Bogyó vyštudovala maďarský a sloven¬ský jazyk a literatúru na Univerzite Komenské¬ho v Bratislave a úspešne ukončila štúdium MBA na The Open University vo Veľkej Británii. Momentálne pracuje ako manažérka. Zaobe¬rá sa aj písaním prózy, poézie a edituje svoju literárnu webstránku www.mrscarpediem.com. Slepé škvrny sú jej prvým románom, ktorý vydalo vydavateľstvo Kalligram v maďarskom jazyku v roku 2017.