Hernán Huarache Mamani

Hernán Huarache Mamani sa narodil v andskej dedinke Chivay. Vyštudoval ekonómiu a profesijne sa jej venoval. Vážna choroba ho primäla vrátiť sa do rodnej dedinky. Lekári mu nedávali nádej na vyliečenie, napriek tomu mu však zdravie navrátil jeho otec, prírodný liečiteľ a šaman. Hernán potom celkom zmenil spôsob života a začal sa venovať liečiteľskému a náboženskému učeniu dávnych andských kuranderov. Stal sa jedným zo šíriteľov andskej tradície a tomuto poslaniu sa venoval až do svojej smrti v októbri 2013. Napísal niekoľko úspešných duchovných románov.