Jaromír Slušný

Jaromír Slušný vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity J. A. Komenského, bol súčasťou redakčnej rady časopisu Korene, prvého slovenského časopisu v ČR a súčasne spolupracoval s mnohými českými periodikami. Základom jeho publikačnej činnosti sú dejiny boja spoločnosti proti rôznym prejavom trestnej činnosti, ale venuje sa aj tvorbe kníh z oblasti mytológie.